Kommunikation … det absolut enklaste … och absolut svåraste som finns. Alla gör det … och ändå blir det så fel ibland.

Vad betyder egentligen ordet kommunikation?

  • lat. communica´tio ’ömsesidigt utbyte’,
  • av commu´nico ’göra gemensamt’, ’låta få del i’, ’få del av’, ’meddela’,
  • av commu´nis ’gemensam’, ’allmän’

Hur ofta upplevs kommunikationssituationer i en organisation som att de åstadkommer ”ömsesidigt utbyte” och att man ”gör det gemensamt”?

Vi har genom de senaste 20 åren, tillsammans med olika kundföretag, använt oss av många traditionella metoder som ex olika former av ”broschyrer”, grupparbeten, kurser, visionsseminarier osv. Vi har i samtliga fall velat nå ut till alla medarbetare för att få dem att vilja fatta nya (och bättre) beslut i framtidens vardag.

Verkningsgraden i dessa insatser blev ofta mycket låg … men tillsammans med kunden gjorde vi så gott vi kunde …

… idag har vi utvecklat ett spel där vi kan garantera att vi tvingar samtliga medarbetare att ta ställning i de frågor som företagsledningen vill.

… och vi gör det på ett sätt där medarbetaren upplever att man kommer fram till ett ”ömsesidigt utbyte” och att man definitivt ”gör det gemensamt”.