Man duckar för förändringar och väntar tills det har blåst över – sedan gör man som man alltid har gjort.

Känner du igen att Ledare/Medarbetare/Grupper ibland duckar för nödvändiga förändringar?

...och att effekten ofta blir:

  • Icke önskvärda beteenden
  • Missriktad energi
  • Kommunikationsproblem
  • Oro – ohälsa
  • Begränsad effekt av gjorda insatser