Vi har valt spelets form för att komma åt det som sitter mer i känslor, attityder och värderingar än i förnuftet.

Vi leker, lockar, ”tvingar” fram en dialog kring det som är viktigt att kommunicera och som alltid är svårt att nå ut med. Gruppen som spelar är 6-8 personer och utgörs oftast av en grupp som arbetar tillsammans. Det finns en spelledare (någon från företaget) med varje gång man spelar som dessutom utmanar gruppen i de frågeställningar och diskussioner som kommer upp.

Spelplanen är alltid unik och skall skapa en total identifikation till den egna verksamheten. Sedan laddar vi spelplanen med tre olika sorters kort som alla handlar om den egna organisationen.

Spelet är mycket enkelt, genomförs på kort tid och tas fram med liten insats från företaget.

Händelsekort

Via olika personer i företaget får vi fram s k ”icke önskvärda beteenden” eller tokbeteenden. Därefter formulerar vi, i kortform, om dessa och ger 4 olika möjliga svarsalternativ, varav två är rätt.

Spelaren (medarbetaren) väljer ett av svaren och resterande i gruppen använder sina röstkort för att rösta Instämmer/Instämmer ej. Därefter skall gruppen diskutera och bli överens om ett gemensamt svar.

Samvetskort

Samma typer av ingångsvärden, men här handlar det om hur vi gör/agerar i olika situationer.

Spelaren skall välja om vi gör det ”mycket ofta”, ”ganska ofta”, ”ganska sällan” eller ”mycket sällan”. Sedan använder gruppen sina röstkort Instämmer/Instämmer ej och gruppen skall diskutera och bli överens om ett gemensamt svar.

Faktakort

Rena fakta som man vill nå ut med, det kan handla om material, policys, värderingar, ”hur man skall göra i olika situationer” osv.

Ingen omröstning, fakta är fakta!