• Det är roligt och utmanande.
 • Det är spännande och insiktsskapande.
 • Samtliga i organisationen ”tvingas” att ta ställning i de viktiga frågorna.
 • Mycket effektivt för att förvalta och vidareutveckla det som redan är genomfört.
 • Det går att återanvända och vidareutveckla.
 • Pedagogiken i sig går att använda i vardagen (frågekort och röstkort).
 • Företaget äger processen helt själva.

Vi vill som sagt ”tvinga” deltagaren att ta ställning till ett antal viktiga frågor, frågor som kan beröra:

 • Våra Core Values
 • Sådant som hindrar oss att göra rätt saker
 • Hur vi agerar i gruppen
 • Kunskap om företaget
 • osv.

Frågeställningarna utformas helt och hållet med utgångspunkt i det som man vill kommunicera kring, ex framtida inriktning, Core Values, Vision/Mission, förankring av en ny organisation, nya arbetssätt och/eller ytterligare bekräftelse av det som vi redan har sagt.

Via röstkorten blir det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att bara sitta av tiden.